Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Ocenili Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2020

Ocenili Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2020

Vo štvrtok v Bratislave slávnostne vyhodnotili súťaž Najkrajšie knihy Slovenska. Za vlaňajšie knihy si úspešní autori a vydavateľstvá prevzali ceny v Dvorane Ministerstva kultúry SR za účasti ministerky kultúry Natálie Milanovej.

Ministerstvo kultúry, ktoré odovzdalo štyri ceny. Za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy vydavateľstvu Ikar za publikáciu Biblia. Karolovi Felixovi za ilustrácie v knihe Erika Ondrejičku Za jedinou vetou. Vladislavovi Rostokovi za grafickú úpravu jeho knihy Cipár&Logo - et...c. Petrovi Ďuríkovi za bibliofilské vydanie diela Alexander Sergejevič Puškin: Voľnosť.
Spoločnosť LiberaTerra z Bratislavy získala cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za učebnicu Škola v prírode od autorky Ľubice Demčákovej.
Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie získala spoločnosť Neografia Martin za knihu Ľubomír Longauer: Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Tretia časť Mierny pokrok.
Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana udelil spoločnosti Vydavateľstvo BUVIK Bratislava cenu za najkrajšiu detskú knihu publikácii Jaroslava Blažková: Mačky letia do Kanady.
Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu získala Alexandra Hrehová za svoju knihu Idey vrhajúce tieň.
Organizátori udelili ďalšie ceny najkrajším knihám v kategóriách: vedecká a odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače či študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.
Porota hodnotila 137 prihlásených kníh, v porovnaní s ostatnými ročníkmi je to menej, prispela k tomu situácia, ktorá u nás vládla. V "pandemickom" ročníku sa znížil aj počet porotcov, ktorí dva dni posudzovali knižné diela. Prišlo veľa hodnotných, kvalitných kníh, 15-členná porota zložená z výtvarných teoretikov, ilustrátorov, grafických dizajnérov, fotografa a zástupcov organizátorov súťaže, vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 2020 kolekciu 20 kníh a sedem študentských prác. Porote predsedal ilustrátor Igor Piačka. Súťažiace knihy sú vystavené v Univerzitnej knižnici v Bratislave, záujemcovia ich môžu spoznať do 5. augusta.

Zdroj: TASR


Iveta Michalíková Foto: TASR