Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

V Nitre sa v piatok začal Medzinárodný festival Divadelná Nitra

V Nitre sa v piatok začal Medzinárodný festival Divadelná Nitra

V Nitre sa v piatok začal Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Už tri dekády reaguje na dianie v spoločnosti. Jubilejný ročník - inscenácie v hlavnom programe i sprievodný program opäť spája spoločná téma - tentoraz sú ňou Presahy. Festival prinesie do šiesteho októbra bohatý sprievodný program - diskusie, koncerty i podujatia pre deti.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra patrí medzi najväčšie divadelné festivaly a najvýznamnejšie kultúrne podujatia na Slovensku. Za 30 rokov existencie sa stal dôležitou platformou na prezentáciu európskeho scénického umenia a rozvoj kritického myslenia, príkladom práce s publikom, marginalizovanými skupinami a dobrovoľníkmi. Vybudoval si pozíciu doma i v medzinárodnom prostredí. Jednou z integrálnych súčastí festivalu od jeho prvopočiatku je téma.

Témou i mottom tohtoročnej jubilejnej, tridsiatej Divadelnej Nitry sú PRESAHY.

Žijeme dobu, ktorá nám nečakane a kruto odhaľuje hranice možností - spoločnosti, politiky, vedy, viery, umenia i nás samých.

Dobu, ktorá je skúškou našej schopnosti obhájiť svoje predstavy a ciele, vzdať sa nepodstatného, ale aj najcennejšieho, nepodľahnúť strachu, beznádeji, násiliu a lži, objavovať nové formy komunikácie, nové podoby solidarity.

Dobu, ktorá zviditeľňuje hodnoty, najmä cenu života a obetí v prospech jeho záchrany.

Dobu, ktorá nás doviedla na okraj zmaru, aby sme si uvedomili, čo sme stratili a o čo ešte môžeme prísť - ide o fungujúcu spoločnosť, dôveru v autority, úplnú rodinu, čisté životné prostredie…

Mnohé z toho, čo dnes prežívame, presahuje ľudské chápanie, dotýka sa ďalekej budúcnosti. Mnohí z nás prekračujú svoje limity, prepájajú rôzne kontexty a rozmery bytia. Presahy sú prostriedkom aj cieľom.

Iveta Michalíková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame