Môže byť ďalším zápisom SR v zozname UNESCO

Môže byť ďalším zápisom SR v zozname UNESCO

Areál pôvodného staronového židovského cintorína na bratislavskom nábreží Dunaja a miesto posledného odpočinku niekdajšieho bratislavského rabína Chatama Sofera je jednou z potenciálnych slovenských lokalít pre ďalší zápis SR do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Predstavitelia Židovskej náboženskej obce Bratislava oznámili spustenie iniciatívy smerujúcej k zápisu, s podporou Pamiatkového úradu SR i Stálej delegácie SR pri UNESCO.

Areál spomenutého cintorína, ktorý verejnosť pozná ako Pamätník Chatama Sofera, tvorí 23 náhrobkov, ktoré sa napriek celkovej asanácii cintorína v období Slovenského štátu dochovali na pôvodnom mieste až do dnešných dní. Staronový cintorín pred asanáciou v rokoch 1942 - 1943 pôvodne tvorilo približne 1500 hrobov.

Pamätník Chatama Sofera je na tzv. predbežnom zozname navrhovaných lokalít na zápis na Zoznam svetového dedičstva UNESCO od roku 2002. Podľa odborníkov, samotnej nominácii musí predchádzať podrobný a starostlivý prípravný proces, ktorý musí na konci precizovať a verifikovať pamiatku ako unikátne, jedinečné miesto z pohľadu svetového dedičstva.
Dejiny židovskej komunity v Bratislave siahajú do 13. storočia, prvé písomné zmienky o židovskom cintoríne sa datujú však až okolo roku 1640. Na pôvodnom cintoríne sa pochovávalo do polovice 19. storočia, potom židovská komunita pochovávala svojich členov na ortodoxnom a neskôr na neologickom cintoríne na neďalekej Žižkovej ulici.
Starý cintorín bol udržiavaný do roku 1943, keď v dôsledku výstavby blízkeho tunela sa rozhodlo o jeho likvidácii. Väčšinu hrobov exhumovali a ostatky preniesli na neďaleký ortodoxný cintorín, na mieste nechali iba malú skupinu 23 hrobov bratislavských učencov, sústredených okolo hrobu Chatama Sofera (jedného z najvýznamnejších židovských učencov 19. storočia), ktorú prekryli betónovým stropom. V rokoch 2002 - 2002 bol celý areál a náhrobky zreštaurované.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame