Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Viedenská univerzita predstavila slovenskú kultúru

Viedenská univerzita predstavila slovenskú kultúru

So slovenskou kultúrou sa mohli v uplynulých dňoch bližšie oboznámiť študenti a jej milovníci v Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity vo Viedni. Uskutočnil sa tam siedmy ročník Slovenských dní 2022. Prvé Slovenské dni sa konali v roku 2015 pri príležitosti narodenia Ľudovíta Štúra. Tak, ako po minulé roky, aj tentokrát ich koncepčne pripravila a programovo i organizačne zabezpečila lektorka slovenského jazyka a kultúry na univerzite vo Viedni Viera Wambach.
Jednotlivé príspevky predstavili účastníci z Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Komenského v Bratislave, FF Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu pamäti národa a ďalší hostia.
Ako pripomenul riaditeľ SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganík, "Je dobré, že slovakistika vo svete sa aj v týchto neľahkých časoch rozvíja. Je to zásluha inštitucionálnej spolupráce, kontaktov na akademickej úrovni aj individuálnych aktivít odborníkov. Slovakistika – to nie je len záležitosť jazyka, ale aj literatúry, histórie, kultúry, etnológie..., teda na podujatiach podobného charakteru je celkom určite priestor aj na prezentáciu múzejnej činnosti."

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame