Janko Matúška, autor textu slovenskej hymny

Janko Matúška, autor textu slovenskej hymny

Práve dnes si pripomíname 200 rokov od narodenia autora textu slovenskej hymny Janka Matúšku. Narodil sa 10. januára 1821 v Dolnom Kubíne. Bol študentom evanjelického lýcea v Bratislave.

Báseň „Nad Tatrou sa blýska", s pôvodným názvom „Ponad Tatrou blýska", vznikla po odvolaní Ľudovíta Štúra z miesta zástupcu Katedry reči a literatúry československej v Prešporku, na Silvestra v roku 1843. Báseň napísal Matúška na nápev ľudovej piesne Kopala studničku, pozerala do nej. Slová básne prvýkrát spievali študenti v čase protestného odchodu z Prešporku do Levoče (5. a 6. marca 1844), neskôr sa stala najobľúbenejšou piesňou štúrovskej mládeže.

Slová hymny zapísal Viliam Paulíny do malého zápisníka pod pôvodným názvom "Prešporský Slowáci, budouci Lewočané". Jeho zápis je najstarším zachovaným rukopisom dnešnej hymny a uložený je v Martine. Podľa pracovníkov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine "je možné, že Janko Matúška si slová piesne vôbec ani nezapísal, takže môžeme Paulínymu ďakovať, že tak urobil".

Prvá upravená strofa tejto básne sa od 12. decembra 1918 stala súčasťou československej štátnej hymny. Prvé dve upravené strofy sú slovenskou štátnou hymnou.

Zdroj: TASR

Ingrid Slaninková Foto: TASR