Správy RTVS
Správy RTVS

Rok Alexandra Dubčeka

Rok Alexandra Dubčeka

27. novembra si pripomenieme 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, jedného z najvýznamnejších politikov v histórii Slovenska. Reformný proces z druhej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia zastavil vstup vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. O príčinách hovorí historik Miroslav Londák.

210107_Rok Dubčeka

Jozef Bohunický Foto: TASR