Cena ministra zahraničných vecí Japonska

Cena ministra zahraničných vecí Japonska

Cenu ministra zahraničných vecí Japonska získal pre rok 2022 Peter Sinčák. Ocenili ho za prehlbovanie vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Cena sa udeľuje jednotlivcom alebo skupinám, ktorí prispievajú k vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami. V tomto roku ju udelili 197 jednotlivcom a 48 skupinám. Peter Sinčák je vedúcim Katedry kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach. 

Zdroj: TASR

Ingrid Slaninková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame