Ocenili tri slovenské vedkyne

Ocenili tri slovenské vedkyne

V siedmom ročníku talentového programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy boli ocenené tri vedkyne pôsobiace na Slovensku.

V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Akansha Mehta, ktorá pôsobí na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojom ekologickom projekte premieňa odpadové farmaceutické sklo na vysokoporézne fotokatalytické keramické membrány, ktoré sú určené na čistenie odpadových vôd za pomoci slnečného žiarenia.

Laureátkou kategórie fyzikálne a formálne vedy sa stala Olga Vyviurska z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej práci využíva viacfaktorové matematické modely na to, aby sa pri analýze komplikovaných chemických vzoriek znížil počet jednotlivých meraní a celý proces spracovania vzoriek sa tak zjednodušil.

V kategórii vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku Miroslavu Rabajdovú pôsobiacu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa neinvazívnou diagnostikou zmien v in vitro fertilizačnom procese pomocou RNA molekúl.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková, Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame