Desať rokov od úmrtia biskupa J. Hirku

Desať rokov od úmrtia biskupa J. Hirku

Tento týždeň uplynulo 10 rokov od úmrtia gréckokatolíckeho prešovského biskupa Jána Hirku. Zomrel 10. apríla 2014 vo veku 90 rokov. Jeho život bol úzko spätý s osudmi prenasledovanej Gréckokatolíckej cirkvi v totalitnom režime. Prežil prenasledovanie, väzenie a nútené práce v hlbinnej bani.

Biskup Hirka mal po prepustení z väzenia zakázaný pobyt na východnom Slovensku. Pracoval na strednom Slovensku v manuálnych prácach. Do prešovského rodného kraja sa mohol vrátiť až v roku 1965. Po povolení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 ho pápež Pavol VI. vymenoval za ordinára Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a túto službu biskup Hirka vykonával až do konca roku 1989.

Ján Hirka bol prvým vymenovaným a vysväteným biskupom po Nežnej revolúcii. Biskupskú vysviacku prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Biskup Hirka obnovil činnosť Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty a kňazského seminára, organizoval a zabezpečoval obnovu sakrálnych objektov a biskupskej rezidencie. Pochovaný je vo svojom rodisku v Abranovciach pri Prešove.

Zdroj: TASR

Branislav Grman Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame