Slovenčina vo Veľkej Británii

Slovenčina vo Veľkej Británii

Podľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, každé dva týždne zanikne jeden jazyk. Na tento nelichotivý fakt poukazuje aj Medzinárodný deń materinského jazyka, ktorý si pripomíname 21. februára. Slovenčina ako materinský jazyk sa na Slovensku vyučuje na školách a je potešiteľné, že túto možnosť majú aj slovenské deti narodené mimo hraníc našej krajiny. A to vďaka víkendovým vzdelávacím centrám v ktorých dobrovoľníci vyučujú slovenčinu, reálie a históriu. Takéto centrá sú aj vo Veľkej Británii. Priblížime vám ako fungujú tie, ktoré sú v Birminghame, Cambridgi a Bracknelly neďaleko Londýna.

Slovenské školy v Anglicku

Ingrid Slaninková Foto: TASR