Slovenské Turja Remety

Slovenské Turja Remety

Na Ukrajine sa k slovenským koreňom hlási približne 9 tisíc ľudí. Žijú v mestečku Užhorod a jeho okolí. V Turja Remetoch, dedinke vzdialenej asi 30 kilometrov od spomínaného mesta je asi 100 slovenský rodín. Hoci v rodinnom prostredí komunikujú zväčša východoslovenským nárečím, spisovnú slovenčinu si žiaci cibria v škole a tí starší počas vysokoškolského štúdia na Slovensku.

Ukrajina_Turja Remety

Ingrid Slaninková Foto: TASR