Stopy Štúra v srbskej Pivnici

Stopy Štúra v srbskej Pivnici

Bedlivý Ludorob, Boleslav Záhorský, Brat Sloven. Aj takéto pseudonymy používal Ľudovít Śtúr, politik, filozof, jazykovedec, významný predstaviteľ slovenského národného života a najmä kodifikátor slovenského spisovného jazyka. Ľudovít Štúr zanechal stopy aj v slovenskom svete. Mnohé krajanské spolky nesú jeho meno, krajania pomenovali po ńom ulice a o Štúrovi sa učia aj slovenskí žiaci. Na základnej škole v Pivnici, v slovenskej obci v Srbsku túto osobnosť našich dejín spoznávajú žiaci spolu s učiteľkou Vesnou Kamáňovou.

Pivnica_Štúr


Ingrid Slaninková Foto: TASR