Rokovala Rada vlády pre krajanské otázky

Rokovala Rada vlády pre krajanské otázky

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa konalo 6. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky, ktoré viedol štátny tajomník rezortu zahraničia Lukáš Parízek.

Rada prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2019 a situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. V rámci zasadnutia boli prerokované oblasti podpory pri investičných zámeroch krajanov, osobitne v Maďarsku, v Srbsku a na Slovensku.

Rada je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity ÚSŽZ. Jej predsedom je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, členmi sú štátni tajomníci ministerstva zahraničia, školstva, kultúry, vnútra, financií a predseda ÚSŽZ.

Zdroj: TASR


Ingrid Slaninková Foto: TASR