Detské ľudové karaoke

Slováci vo svete

Detské ľudové karaoke

25. 11. 2019 17:19

91-ročný Pavol Zelenay je známy slovenský hudobný skladateľ. Je tiež muzikológ, hudobný dramaturg, organizátor hudobného života a najväčší odborník na domácu slovenskú populárnu hudbu. Bol pri zrode medzinárodného hudobného festivalu Bratislavská lýra, skomponoval stovky inštrumentálnych a vokálnych skladieb a písal aj filmovú hudbu. Jeho piesne spievali napríklad František Krištof Veselý, Zuzka Lonská, Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolányiová, ale aj Beáta Dubasová. V týchto dńoch vyšlo vo vydavateľstve RTVS jeho CD pod názvom „Spievajte s nami" na ktorom sú ľudové piesne pre deti. CD je vhodné pri výuke slovenčiny v slovenských vzdelávacích centrách a aktivitách detských folklórnych súboroch vo svete.

Spievajte s nami

Ingrid Slaninková, Foto: TASR, RSI

Živé vysielanie
??:??