Slovenský hovorca v maďarskom parlamente

Slovenský hovorca v maďarskom parlamente

Slovenská komunita v Maďarsku má svojho zástupcu aj v Maďarskom parlamente v Budapešti. Jej požiadavky sa snaží cez poslanecké rokovania presadiť parlamentný hovorca Slovákov, Anton Paulik. Takzvaných parlamentných hovorcov, ktorí disponujú v zákonodarnom zbore viacerými právami, s výnimkou hlasovacieho práva v pléne, má všetkých 13 národnostných menšín registrovaných v Maďarsku. Do ukončenia štvorročného mandátu im zostávajú ešte dva roky. A ako vznikla myšlienka vytvoriť funkcie hovorcov v parlamente?

Maďarsko

Kým krajania v Maďarsku majú v parlamente svojho hovorcu, Slováci v Rumunsku a Chorvátsku majú v parlamentoch slovenských poslancov

Ingrid Slaninková Foto: www.uszz.sk