Chcem komunikovať so Slovákmi po celom svete

Chcem komunikovať so Slovákmi po celom svete

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má nového predsedu. Je ním Milan Ján Pilip, ktorého vláda vymenovala do funkcie 15. júla 2020. K prioritám, ktoré si stanovil po príchode do úradu patrí aj zintenzívnenie a zefektívnenie komunikácie s krajanskými komunitami, zachovanie a šírenie slovenského jazyka ako kľúčového aspektu národnej identity, ale aj participácia krajanov na tvorbe Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajnom na roky 2021 -2025.

Milan Ján Pilip

Ingrid Slaninková Foto: www.uszz.sk