Česko na červenom zozname

Česko na červenom zozname

Pre rapídny nárast počtu nakazených na ochorenie COVID-19 v Česku sa náš západný sused ocitol na červenom zozname. Od piatku sa musia ľudia prichádzajúci z Čiech na Slovensko buď preukázať negatívnym COVID-testom, nie starším ako 72 hod., alebo musia ísť na Slovensku do domácej karantény, kde by najneskôr na piaty deň mali absolvovať PCR-test. Ak nemajú príznaky, domáca karanténa sa končí na desiaty deň.

Výnimky platia pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré v Českej republike pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, sú vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárstve alebo potravinárstve. Taktiež ide o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré sa v Českej republike uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole alebo ich navštevujú. Pri vstupe na slovenské územie sa musia preukázať príslušným potvrdením (napríklad potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy).

Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie. Výnimka platí aj pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike, ktorí smerujú na Slovensko z toho istého dôvodu.

Na hraniciach s Českou republikou začali od piatku aj náhodné policajné kontroly. Zameriavať sa budú na osobné motorové vozidlá, ale aj autobusovú a vlakovú dopravu na hraniciach, alebo v blízkosti hraníc s našim západným susedom. Ich cieľom je dohliadať na plnenie povinnosti registrácie na webovej stránke korona.gov.sk.

Nerešpektovanie povinností je priestupkom a príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže udeliť pokutu až do výšky 1 659 €.

Zdroj: TASR/RTVS

Martin Haraj, foto: tasr