Spúšťa sa registrácia žiadostí o dotácie

Spúšťa sa registrácia žiadostí o dotácie

Krajanské komunity sa môžu uchádzať o dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2021. Registrácia žiadostí sa začína 1. októbra. Úrad o tom informuje na svojom webe. Dotácie úradu podporia krajanské aktivity v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, oblasti informovanosti a médií. Lehota na podávanie žiadostí je do 30. novembra. Hodnotiacimi kritériami sú kultúrno-spoločenský význam a prínos projektu v komunite i efektívnosť vynaložených prostriedkov. Úrad upozornil, že preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR