Elektronické hlasovanie zatiaľ nereálne

Elektronické hlasovanie zatiaľ nereálne

Zavedenie elektronického hlasovania zo zahraničia vo voľbách nie je zatiaľ na Slovensku reálne. Podľa OZ Slovensko.Digital sú elektronické voľby otvorený výskumný problém, ktorému sa venujú tímy po celom svete. Otváranie diskusie o zavedení elektronických volieb vidí až v momente, keď vznikne nejaké riešenie, ktoré akceptuje akademická a bezpečnostná komunita. Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku zas vníma najmä bezpečnostné riziko, ktoré prevláda nad výhodami. A to najmä zasahovanie do priebehu volieb, a tým možnosť ovplyvniť ich výsledok. V súčasnosti sa dá zo zahraničia voliť poštou pri voľbách do Národnej rady.

Zdroj: TASR

Martin Haraj Foto: TASR