Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Zomrel kulturológ Juraj Ando

Zomrel kulturológ Juraj Ando

Vo veku 55 rokov zomrel v Békešskej Čabe historik, muzeológ a etnograf Juraj Ando, ktorý sa zameriaval na tradičnú kultúru slovenskej národnosti v Maďarsku. Informoval o tom v stredu webový portál Slovákov žijúcich v Maďarsku luno.hu.
Ando sa narodil 1. júla 1966 v Békešskej Čabe. Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudoval odbor história - etnografia.
Od roku 1989 pracoval na Riaditeľstve múzeí Békešskej župy ako muzeológ-etnograf, v rokoch 2001 - 2012 ako zástupca riaditeľa. Paralelne zastával funkciu výkonného riaditeľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti Legatum, ktorého činnosť sa spočiatku sústreďovala na národopisné zbierky, až kým sa 1. januára 2010 nestal vydavateľom Ľudových novín. Z postu výkonného riaditeľa hospodárskej spoločnosti odstúpil v roku 2013 po tom, keď ho vymenovali za riaditeľa Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe.
Jeho bádateľská činnosť sa zameriavala na tradičnú kultúru slovenskej národnosti, zaujímal sa v prvom rade o jej architektúru. Viackrát bol organizátorom Medzinárodnej národnostnej etnografickej konferencie v Békešskej Čabe. Bol redaktorom série publikácií Spolku maďarských etnografov Národopis Slovákov v Maďarsku. Bol jedným z organizátorov spolupráce medzi múzeami Békešskej župy a múzeami na Slovensku. V oblasti regionálnych výskumov spolupracoval s aradským múzeom.
Ando bol členom predstavenstva Zväzu oblastných domov Maďarska či regionálnym referentom Riaditeľstva pre maďarské duševné a kultúrne dedičstvo, ako aj členom kuratória verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku.
Spolok maďarských etnografov mu na svojom valnom zhromaždení v roku 2006 udelil pamätnú plaketu Pro Etnographia Minoritatum. V roku 2016 bola jeho dlhoročná činnosť v oblasti muzeológie ohodnotená prestížnou Cenou Ferenca Móru. V auguste tohto roka získal pri príležitosti maďarského štátneho sviatku rytiersky kríž Radu za zásluhy pre Maďarsko za prácu vykonanú pre rozvoj a úspešné fungovanie Múzea M. Munkácsyho v Békešskej Čabe.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame