Slováci v Poľsku

Slováci v Poľsku

Táto krajanská komunita je špecifická tým, že sa u našich susedov ocitla v dôsledku územných zmien po skončení prvej svetovej vojny, kedy bolo 27 slovenských obcí severného Spiša a hornej Oravy odčlenených od vtedajšieho Československa a pripojené k Poľsku. V tom čase žilo v obciach asi 30 tisíc ľudí, z nich sa viac ako 90 percent hlásilo k slovenskej národnosti. K Slovenku sa hlásia ich potomkovia aj v súčasnosti. Majú tu svoje spolky, vydávajú knihy, časopisy, udržiavajú si slovenskú kultúru a tradície. Hovoriť o tom budeme v nasledujúcich minútach, nech sa vám príjemne počúva.

Slováci v Poľsku Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Ingrid Slaninková, Foto: Wikimedia/Olek Remesz

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame