Memorandum má rozvíjať spoluprácu

Memorandum má rozvíjať spoluprácu

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miloš Koterec podpísal v utorok Memorandum o porozumení a spolupráci s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom. Jeho poslaním má byť rozvoj spolupráce medzi slovenskými obcami v zahraničí a obcami na Slovensku.

Inštitúcie pripomenuli už existujúce spolupráce slovenských obcí v zahraničí s obcami na Slovensku, ktoré kooperujú vo forme partnerských družobných miest či pri organizovaní rôznorodých kultúrnych podujatí. „Snahou oboch inštitúcií je takéto formy spolupráce spopularizovať, zefektívniť a systematicky podchytiť tak, aby rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a krajanskými komunitami viedol k prospešnej výmene informácií a skúseností, ale taktiež k realizácii zaujímavých projektov medzinárodnej spolupráce vrátane takých, ktoré by sa mohli uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskej únie či ďalších fondov," uvádzajú.

ÚSŽZ zároveň očakáva, že zvýšenie počtu a kvality týchto spoluprác bude okrem iného praktickým potvrdením deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky z roku 1999, že Slováci žijúci v zahraničí sú integrálnou súčasťou slovenského národa.

ZMOS na základe memoranda ponúka slovenským obciam v zahraničí, ktoré majú slovenský jazyk ako jeden z úradných jazykov, možnosť získať asociované členstvo v združení a byť súčasťou platformy na spoluprácu obcí a občanov Slovenska so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Zdroj: TASR

Branislav Grman, Foto: Facebook/UZSS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame