Voľba zo zahraničia nie je možná

Voľba zo zahraničia nie je možná

V júnových eurovoľbách si občania nemôžu voliť slovenských europoslancov zo zahraničia. Voliť sa dá len na území Slovenska. Hlasovať môže volič aj mimo trvalého bydliska, ak si vopred vybaví hlasovací preukaz. O hlasovací preukaz môžu občania požiadať listom alebo e-mailom najneskôr do 20. mája. V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Osobne sa dá vybaviť v úradných hodinách obce, v ktorej majú trvalý pobyt, a to najneskôr 7. júna. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.

Zdroj: TASR

Ingrid Slaninková, Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame