Prieskum o vnímaní Nežnej revolúcie

Spoločnosť

Prieskum o vnímaní Nežnej revolúcie

20. 11. 2019 15:28

Udalosti Nežnej revolúcie sú na Slovensku aj v Českej republike vnímané pozitívne, v Česku je to ešte o niečo viac. Vyplýva to z výskumu, ktorý v septembri realizoval Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a Sociologickým ústavom Akadémie vied Českej republiky. Väčšina Slovákov, 59 percent, podľa výskumu zastáva názor, že zmena spoločenského systému v roku 1989 stála za to. Opačný názor má 34 percent. Občania ČR sa prikláňajú v prospech zmeny ešte výraznejšie, 73 percent z nich ju vo výskume zhodnotilo pozitívne. Slováci podľa výskumu hodnotia politický a ekonomický systém pred rokom 1989 pozitívnejšie ako Česi. Naopak, pri hodnotení súčasného politického a ekonomického systému sú Slováci kritickejší ako Česi. Sociológovia tiež skúmali, ako ľudia hodnotia svoj život pred revolúciou a po nej. Slováci vo väčšine oblastí hodnotia súčasnú situáciu lepšie. Najkritickejšie, a v porovnaní pred rokom 1989 horšie, vnímajú situáciu v zdravotnej starostlivosti, v oblasti sociálnych istôt, ako aj v oblasti bezpečnosti či kriminality. Ďalšie výsledky výskumu prezentovala sociologička Zora Bútorová.

BÚTOROVÁ

Výskum tiež ukázal, že Slováci sú o niečo optimistickejší ako v Českej republike pri očakávaní, aký bude politický systém o 10 rokov.


Branislav Grman Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??