Pomáham chrániť

Pomáham chrániť

Organizácia spojených národov označuje za násilie páchané na ženách akýkoľvek násilný čin, založený na rodovej nerovnosti, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu. Policajný zbor SR na situáciu aktuálne reaguje zavádzaním mobilnej aplikácie.

200709_Pomáham chrániť


Jozef Bohunický Foto: TASR