Aj Bratislava sa pridá

Aj Bratislava sa pridá

Bratislava sa pridá k mestám spojeným v globálnej iniciatíve Climathon. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o klimatickej kríze a podporiť aktívne zapojenie obyvateľov miest do jej riešenia. Počas víkendu od 13. do 15. novembra budú účastníci tohto „online hackathonu" tvoriť riešenia, ktoré môžu pomôcť Bratislave zmierniť dôsledky klimatických zmien. Do iniciatívy sa môžu zapojiť všetci Bratislavčania či hostia z iných miest. Tímy budú mať 72 hodín na to, aby pod vedením skúsených mentorov pretavili svoje nápady do technologických riešení a ďalej ich v rámci tímov spoločne rozvíjali. Ich snaha vyvrcholí záverečnou prezentáciou. Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková