Skúmajú šírenie ochorenia COVID-19

Skúmajú šírenie ochorenia COVID-19

Odborníci z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity sa podieľajú na výskume, ktorého cieľom je zistiť rozsah a rýchlosť šírenia epidémie ochorenia COVID-19 v slovenskej populácii. Je súčasťou spoločného projektu s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, výsledky majú pomôcť strategickému rozhodovaniu a efektívnej kontrole epidémie. Odborníci budú určovať pravdepodobnosť šírenia infekcie počas prvej vlny pandémie v malých komunitách, akými sú rodiny, školské triedy. Metodicky sa riadia protokolom Svetovej zdravotníckej organizácie, čo zabezpečí reprodukovateľnosť výskumu a porovnateľnosť výsledkov v čase a v medzinárodnom meradle. V súčasnosti autori projektu ukončujú zber vzoriek krvi od účastníkov výskumného súboru z Trnavského kraja. Do mája 2021 poskytnú výsledky a naformulujú odporúčania. Konferenciu, ktorá predstaví výsledky tohto projektu, plánujú zorganizovať do 30. septembra 2021.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR