EURO 2020
EURO 2020

Výročie vzniku Československej republiky

Výročie vzniku Československej republiky

Pred 102 rokmi vznikla Československá republika (ČSR). Národný výbor československý v Prahe prevzal moc, vydal prvý zákon o zriadení samostatného československého štátu a zverejnil v Lidových novinách známe zvolanie "Lide československý!". To boli hlavné udalosti 28. októbra 1918, ktoré položili základy ČSR.

Spoločným písomným dokumentom, ktorý podpísali zástupcovia Čechov a Slovákov, bola Clevelandská dohoda z 22. októbra 1915. Pre budúci štát oboch národov získavali politickú podporu vo svete Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik či Edvard Beneš. V roku 1916 vznikla v Paríži Československá národná rada. Súčasne sa počas prvej svetovej vojny formovali československé légie, ktoré si získali rešpekt a pre zahraničných partnerov boli argumentom pri rokovaniach o vzniku ČSR. Predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a predseda Československej národnej rady Tomáš Garrigue Masaryk podpísali 30. mája 1918 známu Pittsburskú dohodu. Dočasná československá vláda vznikla 14. októbra 1918 v Paríži.

Vo Washingtone bola 18. októbra 1918 zverejnená deklarácia československej samostatnosti, ktorú vypracoval Tomáš G. Masaryk. Keď 28. októbra 1918 prijalo Rakúsko-Uhorsko podmienky definitívnej kapitulácie, Národný výbor v Prahe prevzal moc a vydal zákon o vzniku ČSR. Podpísali ho Vavro Šrobár, Anton Švehla, Alojs Rašín, František Soukup a Juraj Stříbrný. Týmto aktom 28. októbra oficiálne vznikla Československá republika. Už 30. októbra 1918, na zasadnutí v Turčianskom sv. Martine vznikla Slovenská národná rada, ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa (tzv. Martinská deklarácia) a prihlásila sa k spoločnej vlasti Čechov a Slovákov.

Dočasné Národné zhromaždenie potom 14. novembra 1918 zvolilo Tomáša G. Masaryka za prezidenta republiky, zároveň vznikla československá vláda, ktorej predsedom sa stal Karel Kramář.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR