Projekt COVIDEA a pocity mladej generácie počas pandémie

Projekt COVIDEA a pocity mladej generácie počas pandémie

Takmer 300 desaťsekundových videí o svojom prežívaní izolácie počas pandémie vytvorili študenti bratislavskej Školy dizajnu. Mozaika ich diel tvorí rozmanitý, ale znepokojivý obraz toho, ako sa dnes generácia stredoškolákov cíti a ako prežíva svoje bytie. Projekt je dostupný na stránke covidea.sk. Väčšinu času trávia študenti pre protipandemické opatrenia doma. Mnohí nevideli mesiace svojich kamarátov, učiteľov a členov rodiny naživo. Nemôžu ísť do školy, na kultúrne podujatia, nemôžu sa stretnúť a zabaviť sa s rovesníkmi vonku. Krátke videá študentov umeleckej školy odkrývajú ich osamotenosť, skepsu, stereotyp, pomaly plynúci čas, spomienky, ale aj túžbu a nádej na návrat k životu, ktorý poznali pred koronakrízou

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR