Do spisovnej slovenčiny pribudli nové slová

Do spisovnej slovenčiny pribudli nové slová

Spisovná slovenčina je opäť bohatšia, a to vďaka 5. vydaniu Krátkeho slovníka slovenského jazyka. V príručke, na základe odborných poznatkov, pribudli nové pomenovania, nové významy už jestvujúcich pomenovaní, ako aj nové aktuálne i ustálené slovné spojenia a frazeologické jednotky. V spisovnej slovenčine je najnovšie 'povolené' blogovať, ememeskovať či esemeskovať, kamerovať alebo sa prostredníctvom notbuku prihlásiť na fejsbuk. Slovo kufor už nepomenúva iba schránku na šatstvo či obuv, ale aj priestor v automobile na ukladanie batožiny. Zmeny v najnovšom vydaní dokumentujú dynamiku vývoja spoločnosti, ktorá nevídanou rýchlosťou mení všetky oblasti nášho života vrátane jazyka ako dorozumievacieho prostriedku.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR