Športová televízia
Športová televízia

Počet cudzincov žijúcich v SR narástol sedemnásobne

Počet cudzincov žijúcich v SR narástol sedemnásobne

Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 narástol počet cudzincov žijúcich v SR sedemnásobne, a to z 22.108 na 152.902. Informoval o tom Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR. IOM má zastúpenie na Slovensku od roku 1996. Počas svojej 25-ročnej činnosti asistovala organizácia 1700 migrantom pri bezpečnom návrate zo Slovenska domov. Cez svoje Migračné informačné centrum IOM poskytla komplexné integračné poradenstvo v hlavných oblastiach života na Slovensku a pomohla sa vrátiť a opätovne sa začleniť do svojho života takmer 140 obetiam obchodovania s ľuďmi.
Od roku 2009 je IOM národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Zároveň od tohto roku sa v spolupráci s vládou Slovenskej republiky a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov podieľa na presídľovaní utečencov cez núdzové tranzitné centrum v Humennom do bezpečných krajín.
IOM realizuje tiež výskumy a prispieva k tvorbe migračných politík, národných stratégií a schém. Najnovšie uskutočnil výskum o pracovnej mobilite do SR, ktorý využil pri tvorbe schémy pracovnej mobility pre SR.

V decembri 2021 uplynie 75 rokov od vzniku IOM. Organizácia bola založená v Ženeve na pomoc miliónom vysídlených osôb, utečencov a migrantov v Európe po druhej svetovej vojne. V súčasnosti má 174 členských štátov a v spolupráci s partnermi pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých častiach sveta. V septembri 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame