Športová televízia
Športová televízia

Hodnotí demokratický vývoj slovenskej spoločnosti

Hodnotí demokratický vývoj slovenskej spoločnosti

Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pondelok predstavil publikáciu Slovensko po troch desaťročiach slobody: Demokracia, verejná mienka, občianska spoločnosť. Trojica autorov ponúka pohľad na demokratický vývoj slovenskej spoločnosti, podporený aktuálnymi prieskumami. Identifikuje trendy, ktoré najviac ovplyvnili vývoj v príslušných oblastiach v priebehu posledných desaťročí a odhaľuje príčiny problémov, ktoré komplikovali proces transformácie po roku 1989.

V prvej kapitole sa Grigorij Mesežnikov venuje míľnikom politickej transformácie na Slovensku, všíma si základné charakteristiky a kľúčové udalosti procesu demokratizácie, aktuálny stav a trendy vo vývoji systému politických strán, situáciu v oblasti právneho štátu, fenomén korupcie, súvislosti vzostupu protisystémových a extrémistických síl.
Zora Bútorová sa vo svojej kapitole venuje názorom občanov SR a skúma mieru podpory a spokojnosti s demokraciou. Venuje sa napríklad aktuálnej spoločenskej klíme v krajine, názorom ľudí na pôsobenie vlády, zvládnutiu pandémie ochorenia COVID-19, boju proti korupcii a organizovanému zločinu. Výskum podľa jej slov ukázal, že väčšina ľudí akceptuje zmeny, ktoré sa po revolúcii stali, a to vo všetkých oblastiach. Pre mnohých je tiež charakteristický ambivalentný postoj, vyslovených odporcov demokratického režimu je menej ako pätina. Skonštatovala, že ľudia síce demokraciu prijali, ale sú nespokojní s tým, ako funguje.
V poslednej kapitole autor Boris Strečanský poukazuje na zmeny, ktoré sa odohrali v charakteristikách občianskej spoločnosti a predkladá zoznam ôsmich problémov, ktorým z tohto pohľadu čelí Slovensko. Načrtáva aj ich možné riešenia. Zaraďuje sem napríklad krehkosť liberálnej demokracie, rast tzv. neobčianskej spoločnosti, extrémizmu a populizmu, odstup medzi občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti, ľahostajnosť vo vzťahu medzi štátom a občianskou spoločnosťou či pretrvávanie ťažkostí vo financovaní organizácií občianskej spoločnosti.
Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame