Menší hráči v slovenskom agrosektore nemusia prežiť turbulencie na trhu

Menší hráči v slovenskom agrosektore nemusia prežiť turbulencie na trhu

Vysoké ceny komodít poľnohospodárstvo nezachránia. Neistota na burze môže položiť mnohých menších producentov. Rizikom sú vysoké ceny vstupov, najmä osivá, hnojivá či pohonné látky, ale aj inflácia a nárast úrokových sadzieb. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Expense Reduction Analysts, ktorá patrí k špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem a s tým súvisiacich procesov.
Mnohí, najmä menší hráči v slovenskom agrosektore podľa analýzy nemusia turbulencie na trhu prežiť. Buď úplne skončia, alebo ich môžu pohltiť väčší hráči. "Jedným zo zdrojov generovania investičných príležitostí pre veľkých hráčov je každá negatívna odchýlka od normálu na trhu. Momentálne sa na trhu s poľnohospodárskymi produktmi zišlo viac negatívnych odchýlok, napríklad inflácia, vojnový konflikt a podobne. Je preto predpoklad, že sa niektoré firmy cez to nedostanú," upozornila spoločnosť.
Analýza poukazuje na to, že vzhľadom na konflikt na Ukrajine a stúpajúce ceny komodít by sa dalo predpokladať, že slovenský agrosektor bude ziskový, ale nie je to tak. Pretože, tak ako rástli ceny komodít, ešte skôr začali rásť a stále rastú ceny vstupov, a to najmä hnojív, pohonných látok a energií. Takže sa tento efekt vzájomne vyrovná. Poľnohospodárov okrem vyššie spomenutých problémov bude trápiť aj neistota na trhu v období terajších žatiev.

Z analýzy tiež vyplýva, že agrosektoru by v krízových časoch mohli pomôcť aj eurofondy, ktoré sú primárne určené na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, udržanie zamestnanosti na vidieku či dodržiavanie ekologických postupov v krajine. Prevádzkové podpory, respektíve platby na hektár však podľa analýzy už v súčasnosti vo veľkej časti pohltia náklady spojené s pôdou. Faktom je aj na neporovnateľne vyššia štátna pomoc v okolitých krajinách.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame