Analytici NBS navrhujú iný výpočet nákladov na život v SR

Analytici NBS navrhujú iný výpočet nákladov na život v SR

Náklady na život na Slovensku nemeriame dobre. Aktuálny koncept životného minima totiž neodráža reálne náklady slovenských domácností. Dôsledkom je nízka schopnosť koncentrovať pomoc štátu tam, kde je to skutočne potrebné. V aktuálnom komentári na to upozornili analytici Národnej banky Slovenska (NBS). Tento problém je podľa nich ešte výraznejší v čase vysokej inflácie a poklesu reálnych miezd, ktorý spôsobuje nízkopríjmovým domácnostiam ťažkosti pri zabezpečení základných potrieb. Ako príspevok do ďalšej diskusie preto pripravili novú metriku životných nákladov domácností, tzv. ekonomické životné minimum. V súvislosti s tým aktualizovali aj odhad rastu životných nákladov domácností za minulý rok. Navrhovaný nový ukazovateľ životného minima by zahŕňal potraviny podľa reálnej spotreby najchudobnejšej štvrtiny slovenských domácností, ďalej ubytovanie v byte mimo centra mesta, dopravu MHD, skromné oblečenie a obuv, základné výdavky na kozmetiku a starostlivosť o zdravie, vzdelanie pre deti, komunikáciu a oddych.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame