Premiérska agenda

Premiérska agenda

Je nevyhnutné, aby agenda lákania a udržania talentov na Slovensku zostala premiérskou témou. Poukázal na to premiér Ľudovít Ódor, ktorý predstavil analýzu od Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády SR. Tá hovorí o štyroch hlavných oblastiach intervencií, týkajúcich sa talentov.

Analýza upozorňuje na potrebu prijatia zásadných krokov smerom k zlepšeniu pridanej hodnoty slovenského vysokého školstva pre študentov. Cieľom je do roku 2030 znížiť na polovicu podiel slovenských študentov, ktorí navštevujú vysokú školu v zahraničí.

Ďalšou agendou je zvýšenie návratu slovenských talentov zo zahraničia späť na Slovensko.

Cieľom je do roku 2030 zvýšiť aspoň o päť percentuálnych bodov podiel talentov, ktorí sa zo zahraničia vrátia späť na Slovensko.

Tretím opatrením je zvýšiť príchod medzinárodných talentov. Je preto potrebné dostať Slovensko na tzv. imigračnú mapu zahraničných talentov. Cieľom je do roku 2030 zdvojnásobiť počet vysokokvalifikovaných cudzincov a ich udržanie na našom území aspoň na päť rokov.

Štvrtou oblasťou je zvýšenie miery a kvality spolupráce s talentom v zahraničí tak, že sa bude systematicky podporovať a udržiavať vzťah so Slovenskom. Cieľom politiky je do roku 2030 výrazne zvýšiť kvalitu a kvantitu prepojení s vysokokvalifikovanými ľuďmi s väzbami na Slovensko nezávisle od ich občianstva tak, aby sa potenciál, ktorý cirkulácia a prepájanie globálnych mozgov ponúka, využil na maximum.

Zdroj: TASR

Ingrid Slaninková, Foto: Flickr/Christine Saetre

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame