Skúmajú ochorenia prenášané zo zvierat na ľudí

Skúmajú ochorenia prenášané zo zvierat na ľudí

Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, kde bude realizovaný terénny výskum zameraný na riziká vzniku zoonóz teda ochorení prenášaných zo zvierat na ľudí v súvislosti so stratou biodiverzity. Vedci plánujú podrobne posúdiť biodiverzitu v zalesnených oblastiach, ktoré boli vystavené rôznym druhom ľudských zásahov. Konzorcium zahŕňa sedem krajín Európy a štyri krajiny z Ameriky. Slovensko v projekte zastupuje Biomedicínske centrum SAV.

Zdroj: TASR

Zuzana Kejmarová Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame