Slovensko nechráni ženy pred násilím

Slovensko nechráni ženy pred násilím

Slovensko stále nedokáže dostatočne chrániť ženy pred násilím. Zhodli sa na tom odborníčky, ktoré sa dlhodobo venujú téme násilia na ženách a pomoci ženám zažívajúcim násilie, na diskusii v Bratislave. Na problematiku upozornilo občianske združenie Tenenet, ktoré diskusiu zorganizovalo v rámci záverečnej konferencie k projektu Kália - poradenské centrum pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich deti.“So ženami zažívajúcimi násilie sa stretávame denne v rámci práce v ambulanciách alebo teréne. Rodovo podmienené násilie je na Slovensku vážny problém, roky naň poukazujú nielen neziskové organizácie, ale aj medzinárodné inštitúcie a relevantné prieskumy. Podpora a pomoc obetiam je nevyhnutná, preto je našou pretrvávajúcou snahou rozširovať služby a skvalitňovať poskytovanú odbornú pomoc," povedala riaditeľka programu Násilie a väzenstvo v Tenenete Petra Olšanská. Na dosiahnutie efektívnej pomoci je podľa nej potrebná súčinnosť a spolupráca viacerých inštitúcií a organizácií, vrátane polície a súdov. Vďaka projektu Kália vytvorilo združenie pre ženy a deti zažívajúce násilie dve nové poradenské centrá v Trnave a Senci. Projekt Kália podporilo Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov. Zároveň je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

Zdroj: TASR

Zuzana Kejmarová Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame