Pripomíname si Deň Zeme

Pripomíname si Deň Zeme

Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla má za cieľ upozorniť na environmentálne problémy, znečistenie a klimatickú krízu, ktoré ohrozujú ľudstvo aj našu planétu.

Mottom tohtoročného Dňa Zeme je Zem verzus plasty. Organizátori chcú poukázať na škodlivosť plastov a zvýšiť povedomie o ich negatívnom vplyve na životné prostredie. Kampaň vyzýva k vyradeniu jednorazových plastov do roku 2030 a podporuje navýšenie investícií do výskumu, aby mohli plasty v budúcnosti nahradiť menej škodlivé materiály. Ďalším dlhodobým cieľom kampane je zníženie produkcie plastov o 60 percent do roku 2040. Každý rok sa pri príležitosti Dňa Zeme konajú zábavné a vzdelávacie programy, ktoré upozorňujú na ekologické hrozby, učia triediť a recyklovať odpad a správať sa zodpovedne k prírode. Do najväčšieho environmentálneho hnutia na svete sa môžu zapojiť všetci. Každoročne sa podarí v Deň Zeme zmobilizovať viac ako miliardu ľudí. Participujú na ňom vzdelávacie inštitúcie, školy a univerzity, občianske združenia i súkromné organizácie.

Zdroj: TASR

Zuzana Kejmrová Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame