Naši akademici môžu získať štipendiá

Naši akademici môžu získať štipendiá

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi a vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendiá na pobyty v rámci sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) počas akademického roka 2024/2025. Vybrať si môžu z 15 krajín. Prihlášky sa podávajú online do 15. júna tohto roka. Vysokoškoláci a doktorandi môžu získať štipendium na semestrálne pobyty či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce. Učitelia zasa štipendiá na prednáškové pobyty.

Aktuálne sú do programu CEEPUS zapojené okrem Slovenska aj Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina a Moldavsko. Národnou kanceláriou programu CEEPUS na Slovensku je organizácia SAIA.

Zdroj: TASR
Zuzana Kejmarová; Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame