Vedec roka SR 2023

Vedec roka SR 2023

V Bratislave v utorok už 27. krát odovzdali ocenenia Vedec roka SR 2023. Prevzala si ich pätica vedeckých pracovníkov.

V kategórii vedec roka získal ocenenie Martin Orendáč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získal za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a za mimoriadnu grantovú úspešnosť.

Ocenenie v kategórii mladý vedecký pracovník dostala odborníčka v oblasti elektrochémie, elektrochemických senzorov Ivana Šišoláková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa jej slov ocenenie získala za prínos pri vývoji elektrochemických senzorov. Zároveň za budovanie významnej medzinárodnej spolupráce so súkromným sektorom.
Za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom dostal ocenenie Alexander Schrek zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Odborník na výskumnú, vývojovú a inovačnú činnosť v oblasti technológií tvárnenia sa stal laureátom v kategórii inovátor roka.
Ocenenie technológ roka získal Miloš Mičian zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Odborník v oblasti výskumu a vývoja technológií procesov zvárania dostal ocenenie za výskum a vývoj technologických postupov zvárania vysokopevných ocelí pre prax.

Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal odborník v oblasti umelej inteligencie Igor Farkaš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím modelov umelých neurónových sietí, získané v spolupráci so zahraničnými partnermi, a za rozvíjanie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková, Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame