Prezidentka na samite OSN o biodiverzite

Prezidentka na samite OSN o biodiverzite

V posledný septembrový deň, ktorý patrí zachovaniu všetkých foriem biologickej rozmanitosti Organizácia spojených národov (OSN) pripravila v New Yorku on-line samit na úrovni hláv štátov na tému Naliehavé opatrenia v oblasti biodiverzity pre trvalo udržateľný rozvoj. Na konferencii sa zdôrazňovala kríza, ktorej čelí ľudstvo v dôsledku miznutia biodiverzity a naliehavá potreba urýchliť realizáciu účinných opatrení v oblasti jej ochrany a v záujme trvalo udržateľného rozvoja. Slovenskú republiku na samite zastupovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Kríza biodiverzity je podľa nej aj krízou ľudstva. Predstavila aj opatrenia, ktoré Slovensko prijíma na ochranu prírody. Nad prírodou podľa prezidentky už nepotrebujeme víťaziť, ale žiť s ňou v harmónii. Vyzvala na využívanie riešení vychádzajúcich z prírody aj v pôdnom a lesnom hospodárstve. Slovensko podporuje Stratégiu Európskej únie v oblasti biodiverzity na rok 2030 a prezidentka sama podporila Prísľub lídrov pre prírodu s cieľom zvrátiť stratu biodiverzity do roku 2030.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR