Na emisiách sa najviac podieľala hutnícka výroba

Na emisiách sa najviac podieľala hutnícka výroba

Viac ako dve tretiny emisií pochádzali v roku 2022 z priemyslu a energetiky. Najväčšími prispievateľmi boli výroba železa a ocele s pätinovým podielom a vykurovanie v domoch a budovách mimo pokrytia teplární s 13 percentami.

Na emisiách z vykurovania sa prevažne podpísal zemný plyn, v minimálnej miere biomasa ako emisne takmer neutrálne palivo. Informoval o tom Inštitút environmentálnej politiky. Menšiu časť podľa Inštitútu tvorili odpady a poľnohospodárstvo. Podľa analytikov sa pokles emisií z dopravy zatiaľ nedarí naštartovať.

Vyriešiť by to mohla pomôcť aj verejná doprava či prechod na elektrické vozidlá. Slovensko má na splnenie týchto cieľov k dispozícii niekoľko podporných schém, napríklad z plánu obnovy, Modernizačného fondu, Inovačného fondu, či v súčasnosti plánovaný Sociálno-klimatický fond, ako aj priebežne čerpané Európske štrukturálne fondy.

Zdroj: TASR

Zuzana Kejmarová: Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame