Články / Súťaž

Súťaž 3. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 3. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Začiatkom februára sme odštartovali novú súťažnú hru, nazvanú „Bol raz jeden hrad". Spoznávate s nami najznámejšie legendy a povesti, ktoré sa viažu k slovenským hradom a zámkom. Počas desiatich kôl, o ...

Súťaž  2. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 2. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Začiatkom februára sme odštartovali novú súťažnú hru, nazvanú „Bol raz jeden hrad" v rámci ktorej s nami môžete spoznávať najznámejšie legendy a povesti, ktoré sa viažu na slovenské hrady a zámky. Poč ...

Súťaž  1. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 1. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

V roku 2021 sme pre vás pripravili novú súťažnú hru, v rámci ktorej s nami spoznáte najznámejšie legendy a povesti, ktoré sa viažu na slovenské hrady a zámky. Počas desiatich kôl, od februára do novem ...

Súťaž 10. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 10. kolo – Klenoty UNESCO

A je tu posledné kolo tohtoročnej poslucháčskej súťaže Rádia Slovakia Internacional Klenoty UNESCO. V klenotnici sme objavili hmotné aj prírodné dedičstvo.

Súťaž 9. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 9. kolo – Klenoty UNESCO

Poslucháčska súťaž Rádia Slovakia Internacionál je v roku 2020 venovaná klenotom UNESCO. Naprieč glóbusom nachádzame jedinečné krásy nehmotného dedičstva ako spev, reč, písmo, tanec, umelecké praktiky, ...

Súťaž 8. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 8. kolo – Klenoty UNESCO

V rámci tohtoročnej poslucháčskej súťaže Klenoty Unesco sme Vám doteraz predstavili hmotné a prírodné dedičstvo svetového významu. V posledných troch častiach sa budeme venovať nehmotnému dedičstvu: ča ...

Súťaž 7. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 7. kolo – Klenoty UNESCO

V siedmom kole nás čaká posledný skvost prírodného kultúrneho dedičstva, po ktorom Vám v mesiacoch október, november a december predstavíme nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Dnes sa však pozrieme na farebnú krásu aj srdce Ochtinskej aragonitovej jaskyne. S mikrofónom ju navštívila Elena Seeber.

Súťaž 6. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 6. kolo – Klenoty UNESCO

Svetové prírodné dedičstvo UNESCO je rozmanité. V Spojených štátoch amerických môžete obdivovať národný park Yellow Stone, v Rusku najstaršie jazero na svete Bajkal a na starom kontinente napríklad záp ...

Súťaž 5. kolo - Klenoty UNESCO

Súťaž 5. kolo - Klenoty UNESCO

Klenotnica UNESCO pamiatok na Slovensku nám doposiaľ ukázala svoje materiálne skvosty, no ukrýva sa v nej aj nádherná príroda. Ďalšie tri časti našej súťaže preto zamierime vašu pozornosť na svetové pr ...

Súťaž 4. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 4. kolo – Klenoty UNESCO

Odkaz svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda sa na Slovensku odovzdával z generácie na generáciu a dodnes žije v rôznych kresťanských spoločenstvách. Ich veriaci sa po dlhé storočia stretávali a dodnes stretávajú vo svojich kostoloch. V aktuálnom kole našej súťaže navštívime s kolegyňou Elenou Seeber tri unikátne drevené chrámy zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Vyberieme sa do Hervartova, Ruskej Bystrej a napokon aj do Kežmarku pod Vysokými Tatrami.