Herec
Herec

Súťaž 2. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 2. kolo – Klenoty UNESCO

Začína sa naše spoločné objavovanie klenotov UNESCO. Prvé tri z nich, ktoré vám do apríla predstavíme, sú zapísané na zoznam hmotného kultúrneho dedičstva celosvetového významu. Banská Štiavnica a jej technické pamiatky sa na zoznam dostali v roku 1993. Názov zápisu sa však menil.

súťaž_UNESCO_2kolo

Súťažná otázka 2. kola znie:

Ktorá významná osobnosť fárala do bane v Banskej Štiavnici v 18. storočí?

Vaše odpovede zasielajte do konca februára poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacional

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Slovensko

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Facebook: RSI.SVK

Twitter: @RSI_SLOVAK

Správne odpovede odmeníme peknými vecnými cenami.

Výherkyňou 2. kola sa stala pani Jarmila Buchová z Nemecka. Blahoželáme!


Elena Seeber Foto: TASR