Herec
Herec

Súťaž 4. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 4. kolo – Klenoty UNESCO

Odkaz svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda sa na Slovensku odovzdával z generácie na generáciu a dodnes žije v rôznych kresťanských spoločenstvách. Ich veriaci sa po dlhé storočia stretávali a dodnes stretávajú vo svojich kostoloch. V aktuálnom kole našej súťaže navštívime s kolegyňou Elenou Seeber tri unikátne drevené chrámy zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Vyberieme sa do Hervartova, Ruskej Bystrej a napokon aj do Kežmarku pod Vysokými Tatrami.

súťaž_UNESCO_4kolo

Súťažná otázka 4. kola znie:

V ktorom drevenom kostolíku sa japonský turista cítil ako doma?

Vaše odpovede zasielajte do konca apríla poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacional

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Slovensko

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Facebook: RSI.SVK

Twitter: @RSI_SLOVAK

Správne odpovede odmeníme peknými vecnými cenami.

Výherkyňou 4. kola sa stala pani Martina Kasbo z Rakúska. Blahoželáme!


Elena Seeber Foto: TASR