Súťaž 6. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž

Súťaž 6. kolo – Klenoty UNESCO

05. 06. 2020 14:30

Svetové prírodné dedičstvo UNESCO je rozmanité. V Spojených štátoch amerických môžete obdivovať národný park Yellow Stone, v Rusku najstaršie jazero na svete Bajkal a na starom kontinente napríklad západonórske fjordy. Zelené Slovensko, ktoré pokrývajú zo 45 percent lesy, ukrýva perlu. Sú ňou karpatské bukové pralesy, o ktorých kráse aj význame povie Elena Seeber.

súťaž_UNESCO_6kolo

Súťažná otázka 6. kola znie:

Koľko európskych krajín bude po rozšírení súčasťou lokality starých bukových lesov a pralesov Karpát a iných regiónov Európy?

Vaše odpovede zasielajte do konca júna poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacionál

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Slovensko

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Facebook: RSI.SVK

Twitter: @RSI_SLOVAK

Správne odpovede odmeníme peknými vecnými cenami.

Elena Seeber

Živé vysielanie
??:??

Ahora estamos emitiendo / Práve vysielame