Herec
Herec

Súťaž 7. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 7. kolo – Klenoty UNESCO

V siedmom kole nás čaká posledný skvost prírodného kultúrneho dedičstva, po ktorom Vám v mesiacoch október, november a december predstavíme nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Dnes sa však pozrieme na farebnú krásu aj srdce Ochtinskej aragonitovej jaskyne. S mikrofónom ju navštívila Elena Seeber.

súťaž_UNESCO_7kolo

Súťažná otázka 7. kola znie:

Ktorý aragonitový útvar v Ochtinskej aragonitovej jaskyni je divácky najpútavejší?

Vaše odpovede zasielajte do konca septembra poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacional

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Slovensko

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Facebook: RSI.SVK

Twitter: @RSI_SLOVAK

Správne odpovede odmeníme peknými vecnými cenami.

Výherkyňou 7. kola sa stala pani Alexandra Galandová z Talianska. Blahoželáme!


E.Seeber Foto: S.Hoffmanová