Súťaž 7. kolo – Od Tatier k Dunaju

Súťaž 7. kolo – Od Tatier k Dunaju

Tento rok s nami súťažíte v cykle Od Tatier k Dunaju. Našu krajinu delíme z geografického hľadiska na tri oblasti: západné, stredné a východné Slovensko. No z turistického hľadiska môžeme Slovensko rozdeliť podrobnejšie na 25 regiónov. V našom cykle vás postupne zoznámime s desiatimi z nich.

V 7. kole vám predstavujeme Tekov, región rozprestierajúci sa na úrodných nížinách v oblasti dolného toku rieky Hron a zo severu chránený južným úpätím Štiavnických vrchov. Tekov sa nazýva ako „čilejkársky“ alebo „čilejkárskym“. A to vďaka tomu, že sa na niektorých jeho územiach hovorí špecifickým mäkkým stredoslovenským nárečím. V ňom sa na miesto „m“ často vyskytuje „n“. Región je známy aj dobrým vínkom a je bohatý na termálne a minerálne vody.

Súťaž_7. kolo_Tekov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Súťažná otázka 7. kola znie: Čo je charakteristické pre tekovský národný kroj?

Odpovede môžete poslať do konca augusta na adresu: RTVS, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Slovensko, alebo na email rsi_slovak@rtvs.sk.

Výhercom 6. kola sa stal Darian Krištofik z chorvátskeho Markovca.

Blahoželáme!

Zdroj: RTVS

A.Háňová, I.Slaninková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame