Súťaž 8. kolo – Od Tatier k Dunaju

Súťaž 8. kolo – Od Tatier k Dunaju

Tento rok Vám v súťažnom cykle „Od Tatier k Dunaju“ predstavujeme desať z 25 slovenských regiónov. V ôsmom kole hovoríme o Turci.

Centrom Turca je mesto Martin s vyše 50 000 obyvateľmi. Martinská Univerzitná nemocnica má niekoľko výnimočných pracovísk s celoslovenskou pôsobnosťou. Spolupracuje s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, ktorej takmer polovica študentov pochádza zo zahraničia, najmä z Nórska a Islandu. Postavenie mesta ako centra národnej kultúry Slovákov je upravené v osobitnom zákone. Nachádzajú sa tu viaceré pamätné miesta a budovy spojené s osobnosťami slovenskej histórie. Napríklad Matica slovenská a Slovenské komorné divadlo, ktoré má v meste výnimočné miesto. Martin je sídlom viacerých múzeí a najväčšieho skanzenu v krajine – Múzea slovenskej dediny.

O tradíciu olejkárstva v Turci sa zaslúžili mnísi, ktorí sa pred stáročiami usadili v dnes druhej najväčšej obci Turca – Kláštore pod Znievom. Do tajov bylinkárstva zasvätili miestnych obyvateľov a tí obchodovali s olejčekmi nielen vo vtedajšom Uhorsku, ale aj za jeho hranicami. Mnohí veľmi úspešne. Napríklad Juraj a Jozef Országhovci založili prvý veľký obchodný dom vo Varšave. Dnes túto tradíciu v obci pripomína aj historický Dom olejkára, pri ktorom sa nachádza bylinková záhrada. Vďaka udržiavaniu kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj vízii miesta, kde sa dobre žije, získal Kláštor pod Znievom ocenenie Dedina roka 2021.

Snáď najznámejšie minerálne pramene regiónu vyvierajú v meste Turčianske Teplice. Termálna voda sa tu používa na kúpele i na pitné kúry. Má priaznivé účinky najmä na ochorenia pohybového a tráviaceho ústrojenstva, ako aj na neurologické, urologické, gynekologické a onkologické ochorenia.

Súťažná otázka ôsmeho kola:

Vďaka ktorej ľudovej tradícii sa uplatnili obchodníci z Turca za hranicami svojho regiónu?

Vaše odpovede nám zasielajte do konca septembra na adresu: RTVS, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovensko. Adresa elektronickej pošty je rsi_slovak@rtvs.sk . Vyžrebovaný víťaz získa pekný obraz.

Výherkyňou 7. kola sa stala A. Galandová z Talianska.

Súťaž_8. kolo_web_Turiec Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Galéria

v Jasenskej doline v regióne Turiec_TASR.jpg
M.Antašová, B.Grman Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame