Súťaž 10. kolo – Od Tatier k Dunaju

Súťaž 10. kolo – Od Tatier k Dunaju

Tento rok ste s nami v cykle „Od Tatier k Dunaju“ putovali naprieč vybranými regiónmi Slovenska. Začínali sme vo Vysokých Tatrách, tento mesiac naše putovanie zakončíme v regióne Podunajsko.

Leží na juhozápade Slovenska a jeho dôležitou súčasťou je rieka Dunaj. Tá je nielen južnou hranicou tohto regiónu, ale aj dopravnou tepnou, turistickou atrakciou, a v minulosti bola aj významným zdrojom obživy. Región sa rozprestiera naprieč okresmi Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Senec. Najväčšiu časť Podunajska tvorí Žitný ostrov – je to najväčší riečny ostrov v Európe a zároveň najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe.

súťaž 10. kolo_Podunajsko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Súťažná otázka 10 kola: Ako dlho stojí na Dunaji vodné dielo Gabčíkovo?

Vaše odpovede nám zasielajte do konca novembra na adresu: RTVS, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovensko alebo na e-mail rsi_slovak@rtvs.sk . Vyžrebovaný víťaz získa pekný obraz od Vlasty Flendrovskej.

Výherkyňou 9. kola sa stala pani Alexandra Holcbárová z Austrálie.

Zdroj: RTVS

Zuzana Botiková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame